สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
ทำเนียบผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 1
 
1.
นายสมเร็จ อุดแด ผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1
2.
นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1
3
ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1
4
่นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 1

กลับหน้าหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๗๑-๐๐๒๙, ๐-๕๔๗๑-๑๖๓๗, ๐-๕๔๗๑-๑๓๒๘ โทรสาร : ๐-๕๔๗๑-๐๒๕๓
E-mail : ednan1@ednan1.go.th